28 mars 2012

Hur ska vi prioritera alla våra pengar?

Herregud vad vi är bra i Göteborg!

Läser ikväll ett debattinlägg på GP underskrivet av gruppledarna i den rödgröna majoriteten som får mig att tända till. Missförstå mig rätt från början nu. Jag vill på inget sätt föreslå någon annan form av styre av staden för jag tror ändå på det här gänget.

Det jag vill fråga är hur vi ska göra med alla dessa pengar vi tydligen har i Göteborg. Frågan uppstår eftersom vi som är lokala politiker i stadsdelarna ännu inte fått se mycket av dem.
I den stadsdel där jag är verksam låter vi bli att renovera skollokaler för att hyrorna (som vi internbetalar till centrala stan) skulle gå upp då. Vi diskuterar om vi är för generösa i våra bedömningar mot funktionshindrade eftersom den budgeten är kraftigt övertrasserad i år igen.
Att då ta en skrytrunda om hur god och välskött stadens ekonomi är blir lite jobbigt för mig att bara acceptera och hålla med.

Som artikelskrivarna mycket riktigt påpekar har väldigt stor del av landets kommuner tvingats spara när statsbidragen krympt, en hel del har redan genomfört eller kommer att genomföra skattehöjningar. I Göteborg är det stadsdelsnämnderna som får göra det jobbet.
Jag kan försäkra er att det som Hulthén, Pilhem och Andréasson kallar god hushållning i de flesta stadsdelspolitikers ögon är ett tvång på att göra omöjliga prioriteringar på kvaliteten i verksamheten.

I vår stadsdel är det en verksamhet som får en faktisk ökning av sina resurser detta år och det är förskolan. Det finns två skäl till det.
1. Det är en himla massa fler ungar i vår stadsdel än prognoserna hade förutsett. Kul!
2. En bra förskola förebygger många sociala problem som kan uppstå senare men det förutsätter också en bra grundskola.
Där har vi en bra bit kvar på flera håll i stadsdelen. Nästa steg vore alltså att satsa ännu mer på att förbättra lågstadiet men det kan vi inte prioritera i stadsdelsnämnden för det har vi inte råd med.

Min fråga till den rödgrönt självgoda majoriteten i kommunstyrlesen är alltså; Varför upplever inte jag den starka ekonomin som stadsdelspolitiker? Är det för att de kostnader staten skjutit till kommunerna har ni pluttat vidare ut i stadsdelarna? Är det för att ett sinnrikt system av internfaktureringar och kontrollinstanser sätter hämsko på stadsdelarnas möjlighet att utveckla sin verksamhet?

Det är jättebra att stadens finanser är i gott skick och sälj för jösse namn inte ut allmännyttan men i min värld är en välskött ekonomi medlet för att ha en högkvalitativ verksamhet inte målet i sig. Låt oss gärna komma tillbaks och skryta ännu mer när vi kan visa upp det också.

fler blogginlägg på NetrootsPolitometernBloggar.se 
Fler bloggar om: Politik 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar