18 mars 2012

Att vara anställningsbar

Vad är det som gör att någon blir anställd?
Det är den fråga som politiker faktiskt måste komma med ett slags svar på för att kunna skapa incitament för fler arbetstillfällen i Sverige.
Vår nuvarande regering har satt alla pengar på ett kort.
De vill göra det billigare att anställa. Folkpartiet vill framförallt se att unga blir billiga att anställa.
När Mats Knutsson i Agenda frågade folkpartiledaren Björklund om varför ungdomsarbetslösheten i Norge och Danmark är lägre än här trots höga ingångslöner så svamlade Björklund om danska lärlingsprogram. Hade Knutsson varit en kaliber mer kritisk journalist kunde han lätt ha följt upp med frågan om vad förklaringen i Norge är.

Att sambandet mellan priset på arbetskraft kontra antalet anställda är svagt kan man ju lätt se på reformen med sänkt arbetsgivaravgift för unga. Det är klart att man kanske hellre anställer en 23-åring än en 27-åring men det är framförallt behovet av personal som styr.
Säljer du 200 enheter med fyra anställda och 230 med fem så är det fortfarande inte lönsamt att anställa den femte.

Kapital saknas inte i det här landet, varken i pengar eller människor. Vad som behövs är tillräckliga incitament för att investera pengarna i landet och en stor del i det är att investera i människors kompetens.

I fredags hade socialdemokraternas partistyrelse överläggningar om jobben. Det kommer förhoppningsvis resultera i att mantrat - Utbildning, utbildning, utbildning kompletteras med en offentlig investeringspolitik, både inom den offentliga ekonomin och den privata. Den ska visa på att vi tror på Sverige och att vi inte är nöjda förrän målen om full sysselsättning och jämställdhet är uppfyllda.

För att vara anställningsbar så måste enligt mig tre saker uppfyllas.
1. Personlig kompetens
2. Behov av arbetskraft
3. Framtidstro

Finns dessa på plats blir fler anställningsbara. Finns bara 2 så faller det. Samhällets uppgift de närmaste åren blir att förbättra utbildningssystemen, framförallt grundskola och gymnasium men naturligtvis även arbetsmarknadsutbildningar och högskolor. Detta måste kombineras med att investeringsutrymmen används till infrastruktur, boende och innovationer.

Jag utesluter inte att det finns ett tillfälligt behov av förstärkningar i den offentliga investeringsbudgeten men det allra bästa sättet att förbättra statens finanser är att statens invånare betalar skatt från arbete. Att företag inte gör det är ett i sammanhanget mindre problem.

Iakttagaren, Parkstugan
Arbetarbladet, GP, Hela Gotland, SVT, SVT

fler blogginlägg på NetrootsPolitometernBloggar.se 
Fler bloggar om: Politik 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar