18 februari 2012

Ett efterlängtat initiativ!

Helt plötsligt plingade det igår eftermiddags till i mailboxen med pressmeddelanden från Socialdemokraterna igen.
Två saker var väldigt välkomna med detta.
1. Det var politiska frågor som är i rampljuset och som är väsentliga i många människors vardag.
2. Det var politiska frågor.


Att man dessutom verkar vilja använda riksdagsgruppens hela kompetens och de talespersoner som finns liksom att de starka kommunala företrädare som finns får träda fram känns också som en utveckling av den kommunikativa strategin, även om partiledaren är viktig är han inte ensam.


Den fråga som idag debatteras flitigast är det förslag av utveckling av Lagen om Upphandling och Lagen om Valfrihet som Socialdemokraterna föreslog. Läs mer här.

Detta initiativ är väldigt positivt för mig av flera skäl men framförallt är det riktat mot det som Socialdemokraterna faktiskt kan påverka i ganska stor utsträckning - vad som händer i kommuner och landsting. I mer än hälften av Sveriges kommuner sitter Socialdemokraterna med och styr, med en förändring av de två föreslagna lagarna kan de sätta betydligt högre kvalitetskrav vid upphandling. Att ha möjlighet att kräva kollektivavtal är något som vi i vår Stadsdelsnämnd tydligt efterfrågat och (s)-förslaget försvårar det kraftigt för aktörer som profiterar på skattemedel, kanske till och med villkora om vinst ska vara tillåtet.

Reaktionerna har naturligtivis inte låtit vänta på sig och det faktum att kritik kommer från både höger- och vänster, antingen är förslaget för radikalt eller för moderat, är som vanligt en ganska bra måttstock på att det är ett alldeles utmärkt förslag.

Peter Johansson har skrivit ett umärkt inlägg i ämnet:
"Vi Socialdemokrater är ett stort parti utan en Schlingmann. Det innebär att att olika S-märkta kommuner och landsting väljer att i dialog med väljarna skapa olika vägar att nå fram till målen. Förslaget innebär att kommunerna får ytterligare ett verktyg till sitt förfogande, nämligen nya möjligheter att ställa krav vid all slags offentlig upphandling."
Det är ju en av de viktigaste sakerna som har ansetts orsaka bristfällig äldrevård - för dålig upphandling. Om nu lagen kan ge verktyg för att öka kvalitetens betydelse i en upphandling så innebär det en utmärkt sätt att förvalta medborgarnas pengar, precis som Helena Ericson skriver är det ett förslag som värnar våra skattemedel.

Andra på ämnet är Martin Moberg, Ola Möller, Krassman, Göran Johansson

SvD, Aftonbladet, GP, LO-tidningen

fler blogginlägg på NetrootsPolitometernBloggar.se
Fler bloggar om: Politik, Intressant,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar