15 november 2011

Skattesänkningarnas effekt avslöjad


I samband med SKL-kongressen förra veckan skickade Socialdemokraterna ut ett pressmeddelande om att 60% av kommunerna planerar neddragningar och 16% funderar på att föreslå en skattehöjning nästa år.
Tänk lite på det här.
Socialdemokratiska politiker föredrar alltså neddragningar framför skattehöjningar, trots att Staffan Svallfors vid flera tillfällen visat att det finns en vilja att betala mer skatt om man vet att det går till välfärdens institutioner, vård, skola, omsorg. Trots att den borgerliga regeringen har sänkt skatterna med 100 miljarder.

Jag skriver ut det så kan ni fundera på att 100 000 000 000 t.ex kunde ha använts till att anställa 200 000 personer med en rejäl månadslön (om sen beräkningen stämmer att 90% av en offentlig anställning är självfinansierad, oaktat kvalitetshöjningen så kostar det ju "bara" 10 miljarder). Dessa miljarder hade alltså kunnat skapa full sysselsättning, eller en ny rälsbunden infrastruktur, eller dubblat Jamaicas BNP. Jag säger inte att det är vad man skulle gjort med pengarna men som ni förstår så räcker de en bit.

Trots larmsignalerna om hur välfärden urholkas i kommunerna med vårdskandaler, deltidselände och försämrade resultat i skolan vill man alltså hellre fortsätta neddragningarna än höja skatten.
Jag är ingen nationalekonom och vet mycket lite om vad som får hjul att snurra men jag vet lite grann om människor. En av de saker jag vet är att trygghet skapar mod och kreativitet. Att stress och dåliga förutsättningar att göra ett bra jobb skapar frustration och misstro. Att en känsla av maktlöshet skapar apati.

En klok man sa så här i februari 1986:

Jag är förvånad över den politiska pajkastning som nu följer i spåren av vårdskandalen. Jag skulle vilja se att politiker tar vårdtagarens perspektiv snarare än samhällets. Det är inte samhället som drabbas i första hand, det är "enskilda fall". Kommunal presenterade igår en rapport som också visar hur den moderata arbetslinjen faller samman när anhöriga tvingas vårda gamla som inte uppfyller kommunernas krav på äldrevård och därmed måste gå ner i arbetstid.

Det är dags för Socialdemokraterna att göra en rejäl kraftsamling och i de kommuner där vi har makten belysa sin välfärd, se om den är värdig och sen ställa frågan till invånarna. Det här kostar en värdig välfärd - vill ni betala? Jag tror att det finns en gryende förståelse att skattesänkningar måste betalas och just nu betalar de som redan har det tufft, men imorgon kan det vara jag eller du som är allvarligt sjuk och då får vi också vara med och betala.

Det är bra att regeringen får välförtjänt kritik för resultaten av sin politik, nu återstår att se vad som väger tyngst hos väljarna i långa loppet, vårdskandaler eller hyresskandaler.


SRSRSvDExpABABAB, Exp, SVT, SVT, DN, GP, GP


fler blogginlägg på NetrootsPolitometernBloggar.se
Fler bloggar om: Politik, Intressant, skatter

2 kommentarer: