3 oktober 2011

Utbildning rätt fokus!

Idag presenterade socialdemokraterna genom Mikael Damberg och Tommy Waidelich nya utbildningspolitiska mål som ska vara med i årets och de kommande tre årens budgetar.
Det är satsningar på att fler ska klara grundskolan, fler ska vara färdiga med gymnasiet före 25 årsdagen och fler ska ha minst två års eftergymnasial utbildning den dagen man fyller 31.
Det är utmärkt.


Satsningen är stor både i ambitionsnivå och pengar, man väljer, i princip, att satsa det som regeringen lägger i restaurangägarnas fickor på utbildning. Eftersom jag är helt övertygad om att det är rätt väg att gå så blir jag mycket uppmuntrad.


Man nämner också skolledarnas och lärarnas roller som nycklar för att lyckas med att förbättra skolan och återigen förbättra studieresultaten. Fortbildning för dessa grupper är utmärkt men det som verkligen behövs är en annan fördelning av arbetsuppgifter inom skolan. När lärare och skolledare är överhopade med administrativa uppgifter är det kommunerna som ska se till att rätt kompetens inom administration tillförs skolans värld. Eller minska de administrativa uppgifterna... om man inte har tid eller resurser att utföra sitt pedagogiska uppdrag till fullo spelar inte utbildningsnivån lika stor roll.


Min övertygelse är att skolan ska utgå från individernas behov av stimulans. Detta åstadkommer vi enbart genom att ha nog resurser för att uppfatta dessa behov. Utredarbloggen skrev i förra veckan om minskad klasstorlek som den reform som bäst kan åstadkomma resultat på lång sikt. Där är vi inte ännu i den socialdemokratiska budgetmotionen, men en bra bit på väg.


Nu ser jag fram emot hur socialdemokraterna sätter press på den passiva regeringen som skär i gymnasieskolan, skär i vuxenutbildningarna och skär i kommunernas möjligheter att upprätthålla kvaliteten i grundskolan. Det är motsatt väg att gå jämfört med den socialdemokratiska kunskapsbaserade ekonomin.


Läs gärna Roger Jönssons inspirerande inlägg om utbildningens värde. Ett ämne jag lär återkomma i.


Bloggat: Westerholm, Stenholm, Moberg, Högberg, Högberg, Andersson, Möller, Johansson, Krassman


SR, Socialdemokraterna, DN, AB, AB


fler blogginlägg på NetrootsPolitometernBloggar.se
Fler bloggar om: Politik, Intressant,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar