9 oktober 2011

RUT-eftergiften - politisk taktik utan kompass.

Jag deltog i en mycket intressant diskussion i fredags om socialdemokratins väg till valseger 2014. Diskussionen ägde rum innan vi kände till detaljerna i Juholts hyresaffärer och inte minst Ilmar Reepalus förslag om medborgarskap på prov.
Vad vi pratade om var att det egentligen inte finns någon tvekan om vad socialdemokratin vill och hur vi vill att samhället ska vara. 
Jämlikhet, tolerans och rättvisa livschanser över hela jorden.
Det vi har svårt att visa upp är vägen dit, på kort och medellång sikt. Socialdemokratin saknar trovärdiga svar på hur samhället skall fortsätta att utvecklas i en positiv rikting. I själva verket lägger vi nu alltfler förslag som motverkar den riktning vi vill att samhället ska ta. Ett är exemplet RUT.


Hans Rosling har sagt att i hans ögon är tvättmaskinen den största uppfinningen som gjorts eftersom den gav tid till att förkovra sig och till och med arbeta istället för att sköta hushållet.
Idag är den "progressiva" lösningen att ge förutsättningar till att sköta sitt hushåll att för skattepengar låta någon annan göra det. Att RUT är en reform i marginalen av ekonomin är en sak, att den är i centrum av debatten är tydlig.


Ibland når diskussionen om RUT löjets nivåer. Idag på ledarplats i GP går att läsa följande rader:
För att stävja en intern svekdebatt har dock S-ledningen, efter en godtycklig behovsprövning, funnit att avdragsrätten för Rut-tjänster bör begränsas till barnfamiljer och pensionärer. Den långpendlande, ensamstående byggjobbarens behov av städhjälp, som kan vara nog så stort, är exempelvis inte värt att ta hänsyn till.
Fakta om RUT berättar att de flesta som utnyttjar avdraget (1,7% 2008) gör det som engångsföreteelser, vid flyttstädning eller fönsterputsning. En procent av alla ensamboende utan barn använde RUT 2008, ungefär lika stor andel (0,9%) av de ensamstående med barn. Det är alltså mindre vanligt att ensamstående använder RUT-tjänster.
Inte heller en normal familj använder RUT för att hyra kontinuerliga städtjänster. Av alla som använder RUT (vilket alltså inte är så många) är det ett ytterligt fåtal som gör det upp till taket av avdraget. De som utnyttjar bidraget mest är sammanboende höginkomsttagare, en försiktig gissning är att de skulle ha råd att ha städhjälp med eller utan skatteavdrag.

Jag anar taktiken bakom socialdemokraternas modifierade RUT-avdrag i budgeten. Det ska ta bort reformen från dagordningen. Diskussionen ska föras på en annan planhalva. Detsamma gäller avsaknad av förslag på fastighetsskatt. Vad man inte förstår är att med acceptansen av RUT avdraget tar man det sista steget bort från den socialdemokratiska politikens adelsmärke. Den generella välfärden.

Anledningen till att barnbidrag inte är behovsprövade, att maxtaxan på dagis finns och att man en gång i tiden hade generösa socialförsäkrningar är det faktum att när många kan få del av det samhället erbjuder blir det bättre för alla. Barnbidraget är det allra bästa exemplet på hur den här typen av reformer borde fungera.

Vill man underlätta allas vardag ska man alltså inte erbjuda skattereduktioner till ett fåtal utan till alla. Ett mer generöst barnbidrag hade givit samma effekt som RUT-avdraget nu gör - men till alla barnfamiljer, inte bara de som köper tjänster. De som löser sina vardagspussel med deltid, mor och farföräldrars insatser och noggrann planering borde också få del av denna kaka.

Min övertygelse är att nyckeln till valet 2014 ligger i arbetslivet och vilka svar vi kan ställa på den fråga som höjs. Hur ska vi underlätta för människor att både jobba bra och leva bra?Vi ska svara på hur det ska bli bättre för arbetsgivare att anställa istället för att utnyttja övertid. Vi ska svara på hur man ska orka både jobba, ta hand om familj och hem och engagera sig i samhället, studera, vara med i en idrottsförening eller en politisk rörelse.

Det är ingen lätt fråga att svara på. En sak är jag dock säker på. RUT är inte svaret på frågan, det är svaret på borgarnas önskan om en florstunn politisk debatt där det som avgör inte är politiken utan trovärdigheten, gissa vem som har trumf på hand i den debatten?

Bloggat om RUT har; Lena Sommestad, Moberg, Andersson, Norlin, Alliansfritt Sverige

SvD, LO-tidningen, GP,

fler blogginlägg på NetrootsPolitometernBloggar.se
Fler bloggar om: Politik, Intressant,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar