7 september 2011

Tankeverksamheten i Göteborg har startat

Idag lanserar Ann-Sofie Hermansson starten för Tankeverksamheten inom arbetarrörelsen i Göteborg.
Ja, jag har påpekat det ironiska i att starta en Tankeverksamhet, riktigt så ont om idéer har det väl inte varit inom arbetarrörelsen i Göteborg.
Men ett bra namn är det och en bra rapport.
Tankeverksamhetens hemsida (som är under uppbyggnad, det saknas lite loggor och annat lulllull) hittar ni här.
Rapporten Ny strategi för jämlikhet hittar ni här. Jag citerar ur Anna Johanssons förord:

Att åstadkomma största möjliga frihet för varje enskild människa och genom politiska reformer uppnå ett tillstånd där var och en av oss har möjlighet att förverkliga ”våra bästa stämningars längtan” är socialdemokratins stora och svåra uppgift. 

Ska detta mål kunna förverkligas krävs jämlikhet, annars kommer ofrånkomligt vissa människors frihet breda ut sig på bekostnad av andras. Under flera decennier var svensk socialdemokrati världsbäst på att åstadkomma just en ökad jämlikhet, men de senaste decennierna har denna utveckling avstannat och på flera områden till och med vänts till sin motsats. Såväl de sätt ojämlikheten yttrar sig på som jämlikhetens förutsättningar har på ett genomgripande sätt förändras sedan arbetarrörelsens pionjärer reste krav om åtta timmars arbetsdag, eller sedan sjuttiotalets omfattande reformer på arbetslivets och jämställdhetens områden. 

Därav finns ett stort behov av att finna ut nya arenor och nya strategier för att i dagens och framtidens samhälle uppnå ökad jämlikhet. I denna text lyfter författarna Anders Nilsson och Örjan Nyström fram två sådana arenor, nämligen arbetslivet och familjen. Med stöd i såväl arbetarrörelsens erfarenheter i Göteborg som forskning inom olika områden lyfter de fram både problemställningar och mer eller mindre konkreta förslag till lösningar. 
Hoppas att ni liksom jag ser fram emot en strålande utveckling för Tankeverksamheten där jag blygsamt bidrar med distribution i digitala kanaler.


fler blogginlägg på NetrootsPolitometernBloggar.se
Fler bloggar om: Politik, Intressant,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar