6 september 2011

Hur missar du sambandet Björklund?

Det är bra, t.o.m. mycket bra att regeringen satsar pengar på skolan.
Det är inte bra, t.o.m. dåligt att regeringen drar tillbaks pengar från kommunerna på andra håll.


Det är inte heller bra att man har valt ett specifikt område inom skolan att satsa på. Det är en manifestation av bristen på förståelse av samband som regeringen uppvisar.
Det finns väl ingen som inte applåderar att barnen ska lära sig att räkna men att tro att det bästa sättet att få barnen att lära sig att räkna är att de ska ha mer matematikundervisning är, om jag är snäll, en smula lågpannat.
Allt hänger nämligen ihop.


När kommunen tvingas att spara på allt annat så åker skolan med. Om man då riktar pengar till undervisning (och dessutom hävdar att man vet bäst hur undervisningen ska gå till) så kommer det bara innebära en sak. Mer pengar till matematikundervisning. Jag kan garantera att resultaten inte kommer bli nämnvärt bättre. 


Om eleverna inte får fullgod undervisning i andra ämnen, om inte lokaler och måltider är av god kvalitet, om elevernas arbetsmiljö är otrygg, om matematikundervisningen är omodern, då hjälper inte nya matteböcker (eller datorer) och vidareutbildade lärare.


Min bild av skolan är att den liksom samhället måste integrera ämnen. Av två skäl. 
1. Det blir mer stimulerande att lära sig. 
2. I ett naturligt sammanhang blir det komplexa konstruktivt.
Några exempel. När man talar om Paris i geografi så kan man naturligtvis räkna på Eiffeltornet. När man talar om handelsbalans i Samhällsvetenskap kan man prata om räntor och andra komplexa matematiska problem. När man talar om rymden osv...


Det här förutsätter två saker.
1. Förståelse för att läraren inte ska behöva veta allt men vara ett stöd i att riktig information.
2. En total revolution av hur ett klassrum ser ut. Vi kommer att behöva slänga alla föreställningar om grupper av 30 st jämnåriga som går framåt tillsammans över ända. Det fysiska klassrummet var nödvändigt när läraren var den enda auktoriteten. Vi måste se att världen har förändrats, allt läraren säger kan eleven själv finna men läraren behöver hjälpa till att förstå och skapa lust att lära.


Jag sparade en av Jan Björklunds partikamraters tweet igår. Den andas en mycket större ödmjukhet inför det komplexa samhälle vi har framför oss.
Helen Odenjung, oppositionsråd i Göteborg skrev då:
På en skala från 1 till 5 så ger jag Björklunds förslag 3 för ambitionen och 1 för förståelsen av vad som spelar roll för goda studieresultat och för vad framtiden kommer att bära med sig.
Totalt betyg på en bokstavsskala MSTKG (med stor tvekan knappt godkänt).


Bloggat: Martin Moberg och Ola Möller på ämnet, Ett hjärta rött, Mikael Andersson


SVT, AB, SR, SVT2, GP, DN


fler blogginlägg på NetrootsPolitometernBloggar.se
Fler bloggar om: Politik, Intressant,
bloggarompolitik.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar