18 september 2011

Är arbete bra eller dåligt?

Moderaterna slår på stora retoriktrumman inför sin stämma i höst. Nu är de inte bara det nya arbetarpartiet utan det enda.
Låt dem vara det då. Deras skäl till att vara ett arbetarparti är svaga och grumliga men om något i socialdemokratin är omodernt så är det väl just dessa begrepp, arbetare och arbetareparti.
De är starka symboler för hur det var en gång. Socialdemokratin måste sluta förknippa sig med hur det var en gång och arbeta för hur det ska bli en gång i framtiden.
Min värld, består av sömn, fritid (läs politik) och jobb, ungefär lika mycket av varje.
Jag tycker att synen på människan måste bli hel och därför så ska socialdemokratin inte stirra sig blind på att utföra arbete som det viktigaste för att göra livet bättre.
Självklart är arbetslösheten ett gigantiskt problem men det löser sig inte med retorik utan med politik. Så länge varken (s) eller (m) har en trovärdig politik att rejält minska arbetslösheten så är det den retoriska matchen vi ska vinna.
Att moderaterna vill vara ett parti för de som arbetar finns egentligen inget sakligt skäl att tro på. Att de vill att folk arbetar hårt och mycket är uppenbart, varför är mindre uppenbart, troligen är det för att Anders Borg ska kunna säga att vi har ordning på statsfinanserna, eller kanske för att deras samarbetspart Svenskt Näringslivs medlemmar ska kunna öka sina vinster.


Det är svårt att sätta en etikett på det jag menar och den måste jag nog hitta men låt oss kalla det livskvalitet så länge. Socialdemokraterna är det parti som garanterar bästa livskvalitet. På jobbet med hjälp av en stark fackföreningsrörelse. Logistiken runt jobbet, barnens omsorg när föräldrar är på jobbet och även när du inte jobbar fungerar de samhällsinstitutioner du behöver, vårdcentral, bibliotek osv. Vi står för en mänskligare och klokare politik när du saknar arbete eller är sjuk och vi lägger resurser på en värdig ålderdom när du blivit så gammal att du inte längre klarar dig själv.
Inom alla dessa områden är vi överlägsna moderaterna.


Socialdemokraterna ska stå för en skola som går utöver att utbilda arbetskraft. Vi ska bilda människor och forma demokrater. Vi ska uppmuntra och stötta föreningsliv och folkbildning. Vi ska garantera likvärdighet.
Det livslånga lärandet måste åter bli en praktisk möjlighet. Forskningens status skall åter höjas. Även på dessa områden är vår politik överlägsen.


På ett område är dock moderaterna hästlängder före, det som tyvärr är viktigare än politiken själv. Den politiska kommunikationen. Det är bråttom för de, som jag förutsätter, kloka och kompetenta människorna på Sveavägen och i riksdagsgruppen att samla trupperna för att komma överens om att vi inte kan reagera på varenda litet utspel som kommer från borgarna. Vi gör det dessutom med ryggmärgen och säger - dåligt förslag utan att komma med ett eget eller kanske ens analysera vad som är dåligt. Vi måste också värdera vilken kommunikation som är vår mest effektiva väg till väljarna, vilka förslag som är värda att lyfta, vilka reformer som är viktigast att genomföra. Valet 2014 vinns inte nu men det håller på att förloras nu och därför är varje offentligt ord viktigt.


Att vara ett modernt parti innebär också att förändring är en pågående process och inte ett beslut på en partikongress, vi kan alltså inte vänta in den pågående organisationsutredningens slutsatser utan redan nu förvandla partiorganisationens olika delar till en aktivismens och folkrörelsens experimentverksad där organisationsutredningen kan plocka russinen ur kakan. Här och var finns det goda initiativ och det är de som måste ligga till grund för framtiden, inte teorier i en utredning.


Bloggat: Röda BergetPeter Andersson x 2, Johan Westerholm, Roger Jönsson, Martin Moberg, Sebastian Stenholm, Johanna Graf, Peter Johansson

AB, SvD, GP, DN, GP, Exp, SR


fler blogginlägg på NetrootsPolitometernBloggar.se
Fler bloggar om: Politik, Intressant,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar