23 augusti 2011

Satsningar på skolan skall ses som investeringar - inte kostnader.

Igår träffade jag på ett möte bl.a. ungdomspolisen och fältassistenter i Askim-Frölunda-Högsbo. Jag passade på att fråga dem om de fick önska något av mig som politiker vad det skulle vara.
Svaret var unisont - satsa på förskola och skola. Låt barnen lyckas. Chansen för att en 14-åring som begår grovt kriminella handlingar ska sluta är mycket mindre än att man lyckas hindra den från att börja. 
Att det som är så enkel matematik i verkligheten ska bli så svårt att förstå när man fattar politiska beslut är otroligt konstigt. Varje investerad krona i förskola och skola är en besparing i socialtjänst och kriminalvård.


Som polisen sa, självklart har föräldrar ett ansvar men om man börjar hänga med fel gäng på skolan när man är 14-15 finns det inte mycket föräldrarna kan göra.
Det som är en ständigt pågående diskussion när det gäller aktiviteter för ungdomar som har fått problem är att det är fel att "belöna" dem med aktiviteter när de duktiga ungdomarna inte får någonting.
I en idrottsförening kanske det är rätt att tänka så men som ansvarig för samhällsekonomin är det förödande. Varje investerad krona på att förhindra grov ungdomsbrottslighet är samhällsekonomiskt lönsam. Skolan har den unika fördelen att man har kontakt med alla Sveriges barn, därför är det den bästa arenan för att jobba förebyggande.


Jag har inte mycket till övers för olika pedagogiska experiment som syftar till att barnen ska sitta still och vara tysta. Jag tror att de barn som blir stimulerade också blir koncentrerade, hur det ska ske har den skolan de går i bäst resurser att lista ut. Eller borde ha.
Vi säger att vi ska ha individuella utvecklingsplaner, vi säger att vi ska se varje elevs unika förutsättningar.
Fråga den ensamma klassföreståndaren för en klass på 22-31 elever om den har en chans att klara det.
Självklart inte.


Jag tror att Socialdemokraterna har förutsättning att vända fokus på den diskussion om "flumskola" som har uppstått. Förutom det faktum att när "flumskolan" var som mest praktiserad hade eleverna som bäst kunskaper så tror jag att det är alldeles uppenbart att man både kan få sympati och förståelse för att använda samhällets pengar till att anställa fler lärare, utveckla förskolor och lågstadieskolor till att bli bättre. För de pengar en restaurangmomssänkning kostar kunde samhället anställt 10 000 lärare eller annan personal i skolan.


Alla partier erkänner problemen i skolan. Varför då inte erkänna att den största boven i dramat är att vi inte lägger tillräckligt stora resurser på att hjälpa de elever och lärare som verkar idag istället för att skylla på lärarnas kompetens, pedagogiska brister och misslyckade föräldrar.


Den enskilt största faktorn på hur en ungdom ska lyckas i samhället är om den når målen i grundskolan eller inte. Att färre och färre inte når dem just nu beror inte på att barnen blivit dummare, föräldrarna sämre eller lärarna flummigare. Det beror på bristande resurser. Det kan och måste vi göra något åt.
Om inte annat för att spara pengar åt polis och socialtjänst.


Högberg om Socialdemokratin, Löntagarbloggen om Ungerska arbetsläger, Moberg om ungdomsarbetslösheten ska lösas på Youtube, SSU Hisingen om att vinna striden mot hatet, Monica Green om att skolstarten är en lättnad för många barn


SvD, GP, SVT, SvD, GP, SvD


fler blogginlägg på NetrootsPolitometernBloggar.se
Fler bloggar om: Politik, Intressant,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar