3 augusti 2011

Om att inte vara förtroendevald


Vad man än tänker om saken så närmar sig den politiska vardagen med stormsteg, om någon vecka är det dags för första mötet för höstsäsongen och sen går det på.
Som en del av SDN Askim-Frölunda-Högsbo känner jag ett ansvar för att på bästa sätt stötta vår förvaltning till en väl avvägd budget där vi lyckats prioritera rätt.
Jag är inte vald till SDN av folket utan av den av folket framröstade kommunfullmäktige. Det innebär i princip att jag inte har ett personligt mandat, som de i fullmäktige, utan ett förtroende som är givet till mig av partiet.
För mig innebär detta en avvägning. Nu har ännu inte SDN-arbetet varit så där oerhört politiskt, det handlar mest om praktiska beslut som faktiskt hela nämnden ställt sig bakom. Jag kan tänka mig att det framöver kan komma till lite större motsättningar bl.a. i stadsbyggnadsfrågor som kommer till nämnden. Vi får väl se.
Det som är väldigt spännande med SDN är hur långt det är mellan den politiska idén, det politiska beslutet och det praktiska genomförandet av beslutet. Det är svårt att se idén i det praktiska och det tar lång tid för en idé att färdas genom det politiska systemet. 
Eftersom min styrka inte ligger i det förvaltande utan i idéerna har det redan efter ett halvår blivit en prövning i tålamod att styra något som ibland till synes motvilligt låter sig styras, att vilja göra utan att ha möjlighet.
Det andra halvåret lovar mer konstruktiva diskussioner inför framtiden även om ekonomin tyvärr upptar alltför stor del av diskussionen. Jag hoppas att både nämnd och förvaltning lyckas leverera bra lösningar för våra invånare och att vi tar dem på större allvar än vi hittills gjort. Vi vet ju egentligen att de bästa lösningarna är de som medborgarna själva kommer fram till.


fler blogginlägg på NetrootsPolitometernBloggar.se
Fler bloggar om: Politik, Intressant,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar