6 augusti 2011

Bistånd: Sida och regeringen säger ett och gör ett annat

I en tid då bistånd känns som ett oerhört angeläget ämne så läser jag på undanskymd plats på DN Debatt på nätet ytterligare en oroväckande artikel om hur det är fatt med det svenska biståndet. Det gör det ännu svårare att förstå att regeringen prioriterar svenska skattesänkningar framför liv i andra länder genom att föra en miljard från biståndsbudgeten till statskassan.
Det är organisationen Water Aid Sverige med ordförande Jan Eliasson i spetsen som kräver att Sida går från ord till handling när det gäller andelen bistånd som går till förbättrad hygien och sanitet. Snittsiffran i Europa är ca 6 % av biståndsbudgeten, i Sverige är motsvarande siffra 2,1%
Det finns mycket att göra på den fronten och Sida och regeringen har vid flera tillfällen pekat på angelägenheten i uppgiften.
Tyvärr händer mycket lite samtidigt som 4000 barn dör om dagen pga brist på rent vatten och sanitetsanläggningar.
Citat från artikeln:
Nyligen kom Sida ut med en uppdatering av våra biståndsinsatser inom vatten och sanitet. Där konstaterar man att ”brist på sanitet är dödligt. Orent vatten, bristfällig sanitet och otillräcklig hygien är betydande riskfaktorer för diarréer. För barn under 15 är diarrésjukdomar ett värre dödshot än hiv, malaria och TBC tillsammans.”
Man kan ju tro att detta skulle föranleda kraftiga åtgärder för att förbättra situationen i världen men istället har anslaget till bistånd för vatten och sanitet i princip halverats mellan 2009 och 2010. Från 600 miljoner om året till 310 miljoner.

Det är ju inte första gången och kommer säkert inte vara den sista som jag förvånas mellan skillnaden i den skriftliga prioriteringen och den ekonomiska från den moderatledda minoritetsregeringen.

Om bistånd: SvD, SvD, SvD
Om svältkatastrofen på Afrikas Horn som till stor del beror på vattenbrist: Svensson, DN, DN, DN, AB, AB

Bloggat: Högberg med en krönika om en ny tid, Peter Johansson och Helena Ericson om det ekonomiska läget


fler blogginlägg på NetrootsPolitometernBloggar.se
Fler bloggar om: Politik, Intressant,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar