26 juli 2011

SSU och S i Göteborg föredömen efter Utöya.

SSU-distriktet i Göteborg och det Socialdemokratiska partidistriktet i Göteborg har trots sorg och svårighet att greppa det fruktansvärda som hänt på Utöya och Oslo gjort en kämpainsats i det tysta. Inte för att locka väljare eller för att vinna politiska poänger utan för att ge möjlighet till de som vill att samlas och sörja.
Redan i lördags kväll hölls en sorgestund och under veckan finns en kondoleansbok för allmänheten att fylla i, allt mitt i ett semesterlunkande Göteborg.
Johan Büser som är SSU-distriktets ordförande i Göteborg och Anna Johansson som är Socialdemokraternas distriktsordförande i Göteborg har idag ändå valt att göra en tydlig politisk markering på debattplats i GP.

"Nu vet vi att det var ett dåd riktat mot ungdomen och vårt demokratiska och öppna samhälle där alla människor, oavsett kultur och trosinriktning, ska mötas med respekt.
Enligt EU:s polisorgan Europol begicks det mellan 2006 och 2009 1 770 terrordåd i Europa. Bara sex av dessa 1 770 dåd, eller 0,34 procent, hade muslimska kopplingar. 265 gånger fler terrordåd, nämligen 1 596 stycken eller 90,2 procent av alla Europas terrordåd, hade högerextrema kopplingar. I en krissituation är det särskilt viktigt att inte spekulera utan invänta fakta. Det ansvaret vilar på oss alla."
I övrigt handlar artikeln mest om de stora frågorna om fred, frihet, solidaritet och kärlek. Om att inte ge efter mot hatets krafter.
De hatets krafter som nu långsamt börjar röra sig i periferin, en Sverigedemokrat i Varberg, en amerikansk debattör. Nu har de väntat länge nog, nu börjar rösterna från hatets mörka källare att mullra.

I det läget hade det varit väldigt bra med en nationell ledare som står upp och säger att receptet mot hat är inte hat utan kärlek och tolerans, att medicinen mot terror inte är mer kontroll utan större öppenhet.
I Sverige har vi en statsminister som när dessa budskap hade behövts som bäst inte syns eller hörs. Vars deltagande går till det norska folket men som inte har kraften att använda händelserna i Norge att manifestera mot det politiska klimat som föder extremism och hat, även i Sverige.
Det kanske är som bloggen Dagens kommentar föreslår, Reinfeldt orkar inte.fler blogginlägg på NetrootsPolitometernBloggar.se
Fler bloggar om: Politik, Intressant,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar