10 juli 2011

Det kallas kvalitetssäkring - jag kallar det misstro.

Den långa sommardvalan kommer imorgon svepa in över landets alla nyhetsredaktioner. Urladdningen i Almedalen är slut och tiden för politiska utspel över, de närmaste fyra veckorna kommer jag därför att på denna blogg formulera mina egen bild av politiken, medias bevakning av densamma och förhoppningsvis även lite praktiska förslag.

Jag tänkte börja med att göra upp med ett begrepp som har fått en väldigt positiv laddning och som är ett honnörsbegrepp inom offentlig förvaltning.
Ordet och begreppet är kvalitetssäkring, i min wiki så står det i par med misstro och förklaras med; metod att utesluta kreativ utveckling för att förenkla rapportering.

Som politiker är det självklart väldigt praktiskt att få rapporter som är enkla att förstå och som går att jämföra med andra. Metoder som liknar andras och styrning som går att bocka av i en checklista.
För mig är detta en hämsko på kreativitet och utveckling, en misstro mot de som jobbar i verksamheten att kunna hitta anpassade lösningar och en strävan att hålla en bra lägstanivå istället för att försöka höja högstanivån.

Som politiker så ska vi sätta mål och följa upp dem, rapportera vidare till medborgarna hur vi lyckats samt lyssna till vad de tycker borde vara bättre och prioritera det arbetet.

Hur förvaltningen lyckas bör vi inte lägga oss i så länge de når uppsatta mål, håller sig inom lagen och värnar medarbetarnas arbetsmiljö.

Typexemplet på en verksamhet som just nu håller på att kvalitetssäkras ner i fördärvet är skolan. "Grisen blir inte fetare för att man väger den oftare" sa någon i betygsdebatten. Istället för att fundera på verksamhetens pedagogiska utveckling är skolledare fast i en administrativ verksamhet som bara blir större för varje rapport som ska fyllas i för att visa att man är kvalitetssäkrade.

Vi måste ge makten och modet tillbaka till ledare längre ner i verksamhetens hierarkier och se till att deras stöd är tillräckligt för att det ska finnas kraft att utveckla istället för att säkra. I skolan och i alla andra offentliga verksamheter.

I bloggvärlden idag är det värt att läsa: Sebastian Stenholm, Roger Jönsson(s), Malin Jonason, Göran Johansson


fler blogginlägg på NetrootsPolitometernBloggar.se
Fler bloggar om: Politik, Intressant,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar