1 juni 2011

Medialandskapets möjliga metamorfos

Det sker endast i undantagsfall men idag händer det betydligt oftare än för ett år sen och om ett år kan det ha förändrats ännu mer.
Vad jag är ute efter är hur media tar upp nyheter från digitala medier och slår upp dem i stort format.
Det allra tydligaste exemplet, som kan sägas markera starten på denna utveckling är Emelie Holmqvists blogginlägg Sveket. Inget annat blogginlägg har blivit lika omskrivet eller har satt de politiska dagordningen på samma sätt men blicken från de etablerade redaktionerna på bloggarna har förändrats. Från att betraktas som småjobbiga klagomurar där nobodys och rättshaverister samsas har bloggarna vunnit i legimitet, genom egen förtjänst men också tack vare en förändrad blick på vad som händer i de digitala medierna.
Från Twitter blev #prataomdet en riksnyhet, ett initiativ där kvinnor och män berättade om sexuella upplevelser i gråzonen mellan vad som är våldtäkt och inte.
Många andra kampanjer blir virala men når kanske inte samma genomslag.
Ett annat tecken på bloggarnas legitimitet är Aftonbladets rekrytering av Björn Fridén till sin ledarredaktion från alliansfrittsverige.nu.
Vi har också sett två tillfällen under hösten/våren där de digitala medierna använder sin snabbhet och transparens till att bygga motrörelser och där diskussionerna om det nya mediesamhället verkligen har vitaliserats tack vare möjligheten att öppna kranen i de digitala medierna när de traditionella medierna kör sin egen agenda. Jag tänker på diskussionerna kring Katrineholmskurirens försök att misskreditera Katrineholms kommunchef Mathias Svensson för att han är så aktiv inom digitala medier och på hur landstingspolitikern Fredrik Pettersson lyckades slå tillbaks mot Södermanlands Nyheter när de drev en kampanj mot ledningen i landstinget. Ola Lindholm försökte senast för några veckor sedan sätta sin bild av verkligheten i hans fall med knarkanklagelser.
Min känsla är att vi snart kommer att ha ett landskap där de traditionella medierna gör sina sammanfattningar av ett material och väljer vilka historier som är mest värda att lyfta men där det för varje inslag i en nyhetssändning kommer att finnas oklippt material att ta del av på nätet men också motrörelser från den part som ifrågasätts av de traditionella medierna. Det kommer att göra det ännu svårare att ha svart på vitt i ett PR-landskap där risken att den med mest resurser vinner mediematchen är uppenbar.

Andra bloggar idag -
Roger Jönsson(s) om upp till bevis för Almega och Timbro
SSU Hisingen om flyktingtragedin ingen vill tala om
Teaterkonsulent om kvinnor som de nya fattigpensionärerna
Håkan WL om att vården ÄR ojämlik
Utredarna om TCO i Arabvärlden

fler blogginlägg på NetrootsBloggar.se
Fler bloggar om: nytt medielandskap Intressant

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar