9 maj 2011

Privata alternativ är inte ondskefulla - men giriga

Kära GP:s ledarredaktion, nu gör ni det igen.
Försöker sätta en bild av att Socialdemokraterna vill socialisera primärvården (det är vänstern) och att allt som är privat är bra medan det offentliga är dåligt.
Maria Haldesten skriver så här:
hembesöket var lika gratis som all barnsjukvård – även om läkaren (föga förvånande) var privatpraktiserande.
Möjligheten att få ett hembesök betalas av skattebetalarna i Västra Götalandsregionen. Är det rimligt att man säger så här - vi ställer in vart femte hembesök för att vårdbolagets vinst är ca 20%?
Socialdemokraterna tycker inte att det är rimligt. Därför ska Västra Götaland ha egna alternativ som kompletteras av privata, om det enda alternativet är privat, hur väl fungerar konkurrensen då? Priset är ju ingen faktor här. Vad vårdbolagen då konkurrerar om är patienter och av döma av alla de fina broschyrer som levererades när vårdvalet infördes är det många som satsar rejält på marknadsföring. Hur många satsar lika rejält på de patienter som inte är en penicillinkur bort? I de områden där inte de enkla fallen bor?

Se på Stockholm och hur vårdcentralerna etablerar sig där. Det finns områden där den förväntade livslängden är låg men vi ser nästan inga vårdcentraler etablera sig där behovet borde vara som störst. Är det en bra utveckling Maria Haldesten? Tendensen är att ökningen av antalet vårdcentraler i Göteborg är större i köpstarka områden (centrum/väster 13st - 33st VC) än i mindre köpstarka (nordost 6-13).
Vidare försöker Maria Haldesten påstå att kvalitetsökningen i primärvården enbart gäller de privata vårdgivarna.
När det offentliga alternativet antingen erbjöd mig en besökstid om några veckor, alternativt syrligt ifrågasatte mitt barns behov av vård, då fanns ett servicevänligt, skattefinansierat privat alternativ bara några kvarter och en nätbokning bort.
Personligen har jag vid två tillfällen denna vår, via nätet, bokat tid på min offentligt drivna vårdcentral och fått tid inom tre timmar. Bästa möjliga service alltså.
Att Maria Haldensten inte har haft ork att kolla om något positivt händer i den offentliga vården utan förutsätter att just hennes val är det rätta för alla människor är inte bara arrogant utan också nedvärderande mot ca 50 000 anställda i Västra Götalandsregionen.

Det är ingen som påstår att människorna som arbetar i privat vård är sämre (eller bättre) än de som jobbar i den offentliga. Det vi socialdemokrater invänder mot är den alltför godtrogna syn på internationella finansbolag som valt vård som sin gren av vinstalstring som finns. '

Det finns skäl att påminna om hur avreglering av elmarknad och järnväg har slagit ut. Hur studieresultaten som helhet har försämrats sen friskolereformen infördes är också en påminnelse om att det som är bra för några inte är bra för alla. Alla är vårt ansvar.

Vi vill att den offentliga vården ska präglas av ett helhetstänk från det att du ringer till sjukvårdsupplysningen tills dess att du lämnar rehab. Ett sådant helhetstänk försvåras och förhindras om privata aktörer skulle äga t.ex. sjukhus i större omfattning. Deras behov av vinst kommer att stiga före den enskilda patientens behov av bästa behandling av sitt problem.

Netroots, Politometern, Bloggar.se
Fler bloggar om: Politik,  regionval, mediekritik Intressant?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar