24 maj 2011

En socialdemokratisk tankesmedja i Göteborg

Ann-Sofie Hermansson
Egentligen är det väl självklart, i den största socialdemokratiskt ledda kommunen, i den största socialdemokratiskt ledda regionen så bör också den bästa socialdemokratiska politik och idéutvecklingen ske.
Nu har väl inte det alltid varit fallet i realpolitikens Västra Götaland.
Ann-Sofie Hermansson (aka Soffan) har nu tagit initiativ till att starta en tankesmedja i Göteborg till hösten. Detta stod att läsa i vår lokala sossetidning Ny Tid denna vecka.
Den analys Soffan har gjort är helt riktig. Det är genom att diskutera politikens innehåll och möjligheter vi ska bli det där partiet jag efterlyste igår. Vi måste hitta nya former för det och en lokal tankesmedja kan vara en utmärkt sådan.

En avgörande skillnad mot den Arbetarrörelsens tankesmedja som finns måste vara det opinionsbildande arbetet. När Arbetarrörelsens tankesmedja lämnar sina rapporter så lämnar man dem (lite överdrivet) åt sitt öde man hoppas att de sugs upp av intresserade som förvaltar dess innehåll. Det duger inte i Göteborg där den lokala mediefloran antingen är borgerlig eller oerhört nyhetsinriktad. Socialdemokratisk idédebatt lever ett undanskymt liv. Det som ytterligare krävs är lokal opinionsbildning i egna medier, annars kommer tankarna från smedjan att få leva ett undanskymt liv, oförtjänt eller ej.

Så min passning till Ann-Sofie Hermansson är att inte titta för mycket på hur Arbetarrörelsens tankesmedja arbetar utan försöka hitta en lösning som är optimal i den miljö vi har här.
Jag vill gärna personligen bidra till detta och hoppas att vi i Göteborg kan finna ett konstruktivt och kreativt epicentrum där många får möjlighet att tänka till och framförallt att idéerna inte stannar på kammaren utan används i partiets arbete både lokalt, regionalt och nationellt.

Henrik Ekengren Oscarsson om mätningarnas mätning
Håkan WL om att (fp) lämnat samtal

SR om fortsatt rödgrönt styre i VGregion

fler blogginlägg på NetrootsPolitometernBloggar.se
Fler bloggar om: Politiksocialdemokraterna, Intressant

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar