5 maj 2011

Börjar du bli gammal Johnny Magnusson? Minnet är i alla fall kort!

Den politiska kommunikationen och de politiska signalerna i den valrörelse som uppges pågå i Västra Götaland är minst sagt intressanta.
Å ena sidan har vi ett 25 punktsprogram från Alliansen, å den andra ett 14 punkters socialdemokratiskt valmanifest.
Med omvalets logik är det inga stora nyheter sedan valrörelsen för 9 månader sedan utan mycket känns igen. Förutom en sak, moderaterna vill inte stå för sin politik. De hävdar att Socialdemokraterna är ohederliga när vi påminner om vad de faktiskt vill.

Så här sa Johnny Magnusson själv i Västnytt den 14 september 2010.Moderaterna försöker nu hävda att driftsformen är oviktig, att det redan finns ett privatägt sjukhus i form av Lundby Sjukhus, att Socialdemokraterna gör en skrämseldebatt. Det stämmer, eftersom Moderaterna inte själva vill tala om sin politik så får vi göra det åt dem.
I dagens artikel gör Johnny Magnusson i fallet Lundby Sjukhus också en minnesvurpa som är mer lättförståelig. Det var ju ett tag sen han själv som kommunalråd i Göteborg sålde ut driften av sjukhuset, det var väl 1993 om mina källor stämmer. Att man nu fortsätter i privat regi är väl förståeligt av många praktiska skäl men beslutet att sälja ut var då som det kommer att bli på fler ställen om han får chansen, Johnny Magnussons.

Här ligger en ideologisk skiljelinje mellan om man tycker att det är ok att privata, utländska, koncerner ska göra stora vinster i vården (nästan var 5:e krona 2009) eller om dessa pengar ska stanna i verksamheten och landet. Vi tror inte det är rimligt att patienterna kommer att få det bättre när så mycket pengar försvinner ut. De nyliberala experimenten i Stockholm visar tydligt att vi lyckas bättre i Västra Götaland .

Det finns numera också en god samordning inom den offentliga vården och det finns tester och program som visar att de löften vi ger i valrörelsen inte behöver vara en satsning i kronor och ören, snarare i logistik och personalplanering.

Till sist ska det också bli intressant att se hur folkpartiet och centerpartiet som har varit med under lång tid och tagit ansvar för regionen sedan den katastrofala moderatledda inledningen 99-00 kommer att reagera på att återigen förväntas ge sig in i ett nyliberalt experiment i Västra Götaland. Att Centerpartiet inte är vad det en gång var det vet vi men har den socialliberala grenen av Folkpartiet också helt slocknat? Att den har tystnat är väldigt tydligt.

Håkan Werner Linnarsson på ämnet

Anders Lindberg i Aftonbladet om Reinfeldts ointresse.
Peter Lenken i GP

Netroots, Politometern, Bloggar.se
Fler bloggar om: Politik,  regionval Intressant?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar