4 april 2011

Fokus nu Lindström, fokus.

Det har blivit väldigt mycket om det socialdemokratiska partiet på den här bloggen de senaste månaderna. Jag tror att det är för att jag med ögon vitt uppspärrade av novisens nyfikenhet blandat med yrkesmannens erfarenhet deltar i diskussionen om vår koloss på lerfötter. Jag kommer nu att under en dryg månad försöka fokusera på de viktiga frågor vi har framför oss i en valrörelse om sjukvården i Västra Götalandsregionen. Men först några kommentarer:

1. Förra veckan beskrev några bloggare alla interna möten och de få externa. För att få förslag på hur vi ska kunna komma ur den fällan har vi startat en sida på Facebook. Hur ska vi bli fler glada Socialdemokrater? Välkommen att gilla sidan och bidra med dina kommentarer och idéer!

2. Nu är Juholt vald och i full färd med att göra en stor förändring av partiets ledande företrädare. Det är bra men det är alldeles för tidigt att säga om resultatet blir bra eller ej. Det är inte bara jag som har reagerat på att kvinnor verkar kvoteras in. Österberg får gå för att nu måste vi ha en kvinna, lite vilken som helst. Jämtin blir vald, inte bara för att hon är bra utan också för att hon är kvinna. Självklart kan och bör man vända på resonemanget men att Juholt ger intrycket att vara en produkt av en traditionell manlig maktstruktur har befästs senaste veckan. Jag hoppas att han motbevisar mig snarast.

3. Jag har under helgen varit på distriktsårskongress i Göteborg där talarna avlöste varandra i talarstolen för att försöka vinna över kongressens ombud på sin sida. Det var nära i ett fall men kongressen var lojal mot styrelsen som dock visade ödmjukhet och flexibilitet vid flera tillfällen. En punkt som sprangs förbi så fort att jag inte ens märkte det var behandlingen av verksamhetsberättelsen. Jag hade räknat med att en företrädare för styrelsen skulle passa på och beskriva vad man gjort under året, hur man förvaltat förra årskongressens förtroende men istället klubbades den fram utan någon kommentar.  Nu vet jag detta och jag kan lova att nästa år är jag mer på tårna för när jag läser verksamhetsberättelsen så blir jag inte så där vansinnigt imponerad över hur styrelsen förvaltat antagna motioner från förra året. Man kan tycka att det är motionärens ansvar att kommentera detta men motionärerna kanske var nöjda med att få igenom sin motion, själva handlingen som förväntades kanske är sekundär? En annan sak som for förbi utan diskussion var det faktum att trots förlutsval på alla håll så förändrades inte valberedningens förslag till distriktsstyrelsen mer än på en post. Det kan ju vara en signal på flera saker, att valberedningen inte engagerat sig så mycket, att valberedningen anser att ansvaret för valförlusten ligger på det nationella planet eller att man anser att det inte finns några andra som hade gjort ett bättre jobb. Jag har svårt att ha en åsikt i frågan eftersom jag ännu har dålig koll på vad personer faktiskt uträttar.

4. Det pågår en kampanj på GP:s ledarsidor om hur barnomsorgen sköts i Göteborg. Hade faktaunderlaget varit baserat enbart på de kommunala förskolorna hade man fått ett annat resultat, det är de privata och kooperativa förskolorna som har störst barngrupper. Som SDN-ledamot så kan jag väl säga att vår definitiva ambition var att minska barngrupperna. Vår förvaltning anser det vara praktiskt omöjligt då den jobbar så hårt den kan bara för att undvika att barn ska stå för länge i kö, befolkningsprognosen för vår stadsdel missade med marginal att vi skulle ha en babyboom på halsen i år. Det är jättekul att vi har många unga i vår stadsdel men det innebär tyvärr att möjligheten att minska barngrupperna redan i år försvinner eftersom vi måste följa lagen. Vi kämpar med insikten att varje krona som vi investerar på barnen tjänar vi igen i andra ändan kontra ett kortsiktigt praktiskt perspektiv där budgeten är nedbruten på avdelningsnivå. Här kan vi och måste vi bli bättre.


Fler progressiva bloggar på 

Fler bloggar om SocialdemokraternaIntressant?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar