2 april 2011

En fråga om Libyen.

Jag är inte världens mest bevandrade inom utrikes- och säkerhetspolitik. Jag är osäker på vad som vår nation förväntas göra när FN kallar men jag vill gärna se att vi förutom de 200 miljonerna som insatsen i Libyen tar ur försvarets budget även tar 200 ytterligare miljoner, kanske även dem från försvarets budget, till uppbyggnad av det civila samhället i Libyen när den militära operationen är slut.

Väldigt enkelt uttryckt: Ska vi bomba så ska vi städa också. Risken att det libyska folkets framtid efter en genomförd revolution hamnar i västerländska ekonomiska intressen är uppenbar. Självklart så ska det bistånd Sverige ger motverka den utvecklingen. Libyens framtid är ljusare om oljemiljarderna stannar i landet än om de försvinner till andra intressen.

Björn Fridén i Aftonbladet
Johan Westerholm
Ulf Bjereld


Fler progressiva bloggar på 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar