6 mars 2011

Skulle det här kunna funka då?


Först av allt så tycker jag att ni ska lämna min sida en stund och läsa det här inlägget på Ett hjärta rött.

Nu till inlägget: NEWSFLASH: En konstruktiv idé!
Jag är en av de som har gnällt över bristande öppenhet i processen kring valberedningens arbete med att ta fram en ny partiledare.
Nu har jag fått en idé som nästan inte innehåller någon öppenhet alls och därför kanske kunde tilltala valberedningen.
Såvitt jag vet är alla ombud till kongressen valda och offentliggjorda på de olika distriktens hemsidor. Det kanske är läge att utnyttja det förtroende de fått redan före kongressen. Eftersom man vill presentera en kandidat som ska krönas på kongressen och processen har blivit låst av partistyrelsen/distriktsordförandena så kan man väl bolla vidare frågan till de mest direkta representanterna för medlemmarna. Ombuden. Om de kan få ta del av vilka som är nominerade och som kan tänka sig att ställa upp, för det vet väl valberedningen? Skicka också med en presentation av vad dessa kandidater kan, vill och vågar så skulle de kunna rangordna för valberedningen vilken av dessa kandidater de personligen vill se som ordförande.
De skulle också kunna tillfrågas hur de ser på andra poster inom partiet t.ex, partisekreterare och ekonomisk-politisk talesperson och andra poster inom VU.
En sån process skulle med moderna hjälpmedel vara klar på några dagar.
Smart, va?
Det är inte den process jag egentligen skulle förorda men med 18 dagar kvar till valet av partiordförande så skulle jag känna mig betydligt mer bekväm med att ombuden får hjälpa till än att den sittande partistyrelsen får det, det känns som den med all tydlighet inte kan kliva ur sina låsta maktpositioner, något som sker långt från medlemmarnas inflytande och intresse till skillnad från de av medlemmarna direkt valda ombuden.

Många som bloggar om socialdemokraternas förestående kongress och partiledarval idag. 

Fler progressiva bloggar på NetRoots

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar