16 mars 2011

Den desillusionerade idealisten

Update: Skrev igår om Fas 3 och att Göteborg inte borde syssla med det. Fick idag ett underhandsbesked om att så tänker man även i kommunstyrelsen och att det är saker på gång. Bra!

Idag så funderar jag över varför en teknisk argumentation verkar mer legitim än en filosofisk.
Mitt huvudsakliga argument mot kärnkraft har ingenting med energiförsörjning, tillväxt eller säkerhet att göra. Jag upplever det som förfärligt kortsiktigt och idiotiskt att människor bygger anläggningar som har potentialen att ödelägga och döda, nästan bortom förståelsens gräns.
Oavsett hur säkerheten ser ut så finns potentialen där och det är fel. Jag skiter uppriktigt i all teknisk utveckling som syftar till att minimera avfall eller öka säkerheten ytterligare. Går det fel i ett kärnkraftverk så går det ju åt helvete oavsett hur liten sannolikheten är. Åtminstone för en hel region, kanske en hel nation och dess grannar.
Det potentiella mänskliga lidandet och arvet till uppväxande generationer, kan vi acceptera det?
Jag kan det inte.
Därför så smärtar det när den officiella svenska hållningen inte förändras när det osannolika faktiskt händer. Det är ett typexempel på den kortsiktiga ekonomism som utmärker vårt samhälle.
Självklart är kärnkraften tillsammans med andra tekniska landvinningar bevis för utveckling och framgång och nu måste vi ta konsekvensen av den utvecklingen för att ytterligare utvecklas. Både teknologi och filosofi. Det 1800-talets och 1900-talets forskare och politiker inte visste om strålning, klimat etc. det vet vi nu. Den enda rimliga hållningen är då att gå vidare. Inte att leva kvar i en bubbla av kvartalsrapporter.
De beslut vi fattar idag har genklang in i framtiden. Därför är det vårt ansvar inför Maud Olofssons barn och barnbarn att fatta beslut som, om det går, garanterar en gemensam framtid med ren luft och rent vatten, hanterbara klimatförändringar och ett världssamfund som utmärker sig mer med likheter än olikheter. Mer med förståelse än konflikt. Mer med gemenskap än handelshinder.
Men när vi inte ens inom detta lands parlament kan se varandra i ögonen och säga att vi har fattat kloka beslut för framtiden så är mitt hopp litet. Efter ett studiebesök i min egen stadsdels verksamheter (som jag kanske återkommer till) så ser jag att inte ens i denna lilla administrativa enhet finns ett helthetstänkande. Jag har en lång väg att vandra som idealist med praktiska lösningar framför ögonen.

Moberg, Einerstam, L Johansson, P Johansson, Dagens Arena, Andersson, Drakfors, Krassman, Ett hjärta Rött, Westerholm

Ab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, NyT, Expr 1, 2, 3, 4, 5, 6, DN 1, 2, 3, 4, 5, SvD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, SVT 1, 2, 3, 4, 5, GP 1, 2, 3, 4, 5, 6, SVT, BLT 1, 2, 3, 4, Expr 1, 2, DN 1, 2, 3, SvD 1, 2, 3


Fler progressiva bloggar på NetRoots
Fler bloggar om politik, kärnkraftIntressant?

1 kommentar:

  1. teknisk legitimitet är viktigare eftersom världens styrs av tekniska principer som ger pengar, de filosofiska utvecklande och vishet motarbetar systemet. det vet alla. jag tycker ju att politiker borde ha utbildning i etik, moral, teologi, filosofi, historia, och sedan också det de jobbar med och inte väljas demokratiskt efter reklam på tv och pelare på stan och cirkus uppträdande. varför är popularitet är viktigare än visdom. haha. därför att propaganda är viktigare än sanning. det mesta i världen är helt fel. anse jag då. kärnkraft ger monopol också. ett styrsystem över energi. kontroll framför frihet. varför är kontroll bättre än frihet? haha. roligt du skrev om allt.

    SvaraRadera