14 februari 2011

Öppna kriskommissionen - politik och inget annat

Idag presenterade den Öppna Kriskommissionen (ÖKK) sin tredje rapport, den om politikens utveckling. Det är en rapport fylld av möjliga vägar att vandra, stigar att utforska och skogar att gömma sig i.
Det som gör mig gladast i rapporten är den tydliga fokuseringen på två områden som är centrala för den socialdemokratiska politiken. Jämlikheten och hållbarheten. Det gröna folkhemmet 2.0.
Ni läser hela rapporten här:
Vi som bidragit till ÖKK går nu vidare i vår strävan för en socialdemokrati för morgondagen. Den av partiet tillsatta kriskommissionen levererar i morgon sin slutrapport. De kommer enligt media bl.a. att föreslå förändringar i organisation och ledning. Risken är därmed uppenbar att de som idag klamrar sig fast i partiets maktskikt inte vill ta till sig rapportens budskap. Jag hoppas att det kommer att leva i studiecirklar och lokala föreningar runt om i landet det närmaste året, såväl som i VU och partistyrelse och att de slutsatser vi får från dessa diskussioner kommer att leda till en öppnare och nyfiknare socialdemokrati med mer ödmjukhet och längre känselspröt. Det innebär inte att våra värderingar kommer att prövas. De är vi säkra på. Det innebär att vi ser den roll partiet ska spela 2012 och framåt istället för att spegla sig i de senaste 70-80 årens glans.

Ett led i en ny socialdemokrati är att öppna de processer som utser våra ledare. ÖKK går före även här och öppnar för socialdemokratins toppskikt att svara på en enkät om deras inställning till utökat förtroende inom partiet och deras politiska passioner och visioner.
Tyvärr har svarsfrekvensen varit låg än så länge. Jag vill därför be er som har kontakt med någon i riksdagsgruppen, partistyrelsen eller VU att uppmana dem att svara på den. Det är ingen enkät som är skapad för att media ska kunna spekulera mera, den är skapad för att medlemmarna ska kunna bilda sig en uppfattning om vilka som är kandidater och vad de kandidaterna vill.

Bloggat på ämnet: J Westerholm, P Högberg, P Johansson, S Wennberg, M Moberg, Alexandra E, P Andersson
Media på ämnet: DN, SvD, SvD2.


Fler progressiva bloggar på NetRoots
Öppna Kriskommissionen har öppet hus på blogg och Facebook. Välkomna in att diskutera rapporten!
Intressant?
Fler bloggar om politik, Socialdemokraterna, kriskommissionen, Öppna kriskommissionen


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar