22 februari 2011

När ska fjällen falla från ögonen?

Det pågår något väldigt speciellt i stora delar av mellanöstern just nu. Ett folkligt missnöje som sprider sig. Ett missnöje mot usla livsvillkor. Missnöjet riktar sig mot de enväldiga härskarna. Det hade lika gärna kunnat rikta sig mot de som hållit de enväldiga regimerna under armarna.
USA och EU.
I sin jakt efter stabila relationer med dessa länder har man inte sett längre än näsan räcker och satt sina hästar i den enväldiges stall.
Detta är sanningen i Tunisien, i Egypten, Bahrain och i viss mån i Libyen.
Att man inte insett att folket inte i längden tolererar diktatur borde åtminstone efter 1989 varit uppenbart för de västliga ledarna. Men ändå fortsätter man att stötta de totalitära ledarna.
Risken är uppenbar att man kommer att fortsätta göra samma misstag och stötta militärregimer och diktatorer så länge man tror att de är garanter för politisk stabilitet. Göran Persson sa det förbjudna men agerandet från de som fördömde hans ord är detsamma, i alla läger.
Att arbeta för demokrati i alla länder borde vara en självklarhet i det internationella samfundet. Att stötta de ekonomier som försöker pressa sin befolkning ur fattigdom och armod en annan självklarhet. För fredens skull. För framtidens skull.
Istället satsar man på politisk stabilitet genom diktatur. Så länge de är på rätt sida och inte sätter sig upp alltför mycket så går det bra. Handelshinder kan vara kvar och oljan kan flöda.
Det postkoloniala tänkandet är bara utvecklat ett uns sen 1900-talets början. Ett land är bara nyttigt i förhållande till hur rik den rika nationen blir av relationen. Om vi inte byter riktning på vårt internationella engagemang snart så kommer det att bita oss i arschlet den dag fler och fler befolkningar i fattiga och förtryckta länder kräver ändring och inte längre ställer upp på västvärldens villkor, den dagen kommer, var så säkra.
Johan Westerholm skriver mycket bra i ämnet idag, jag bjuder på ett citat:
"Till er som nu kritiserar Europas hållning  - den historiska och den nutida – bör sätta sig ner och se sig om i sitt hem och sin vardag. Kaffekoppen på väg till jobbet – hur kom den till? Vilka intressen har haft inverkan på att just du skall kunna köpa den på Seven-Eleven för en överkomlig summa? Bensinen i tanken eller det numera allt vanligare E85? Du gnäller över priset men har ingen tanke på vilka förhållanden och vilken miljöpåverkan som varje liter orsakat. Du förfasas över oroligheterna i Egypten men väljer att se bort från det faktum att egyptisk bomull är belagd med strafftull till EU om de börjar sy upp skjortor vilket gör att de inte kan utveckla sin industri."
Jag hoppas att Sveriges riksdag och regering kan svälja prestigen och ta sitt ansvar för att blodiga revolter som riskerar sluta i inbördeskrig inte ska behövas på fler platser. Utan idag börja jobba stenhårt för att det internationella samfundet ska verka för att befolkningarna i fattiga länder ska kunna utveckla sina demokratier och ekonomier i fred, och med bistånd från den rika världen. Istället för att se till de unilaterala intressena i något årtionde framåt. Det som tycks vara bra för svensk ekonomi idag är inte alltid bra för Sverige i ett mänskligt perspektiv.

AB, AB2, AB3, DN, GP

Fler progressiva bloggar på NetRoots
Öppna Kriskommissionen har öppet hus på blogg och Facebook
Intressant?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar