7 februari 2011

Jag ber om förtroende del 2.

Stockhom Waterfront
där extrakongressen hålls.
Jag har under helgen läst att vi i andra delar av landet har bloggare som liksom jag vill vara ombud på partikongressen. De redovisar nu i sina inlägg att medlemmar har sökt upp dem via mail för att få veta vad de vill med sin ombudskandidatur. Länkar längst ner.
Utmärkta initiativ av medlemmarna att kontakta kandidaterna och jag uppmanar härmed alla Göteborgska socialdemokrater som vill veta mer om min inställning till hedersuppdraget som ombud att kontakta mig, t.ex. via e-post staffanaxel@gmail.com. (På bloggen kommer jag att publicera både frågor och svar.)
Jag vill också passa på att uppmana övriga kandidater att via sina kanaler aktivera medlemmarna i Göteborg så att vi vet så mycket som möjligt om de som får åka till kongressen och diskutera en renässans för den socialdemokratiska politiken.
Det vi vet är att valberedningen kommer att lägga fram ett förslag som partiet förväntas ställa sig bakom. (Skulle jag ställa mig bakom en kandidat jag inte tror på? Mejla och ta reda på det.) Så om ni är intresserade av att påverka partiledarvalet så är det inte ombuden i första hand ni ska jaga utan distriktsstyrelsen i Göteborgs PD eller där ni nu bor.
Däremot är ombuden viktiga när det gäller vilken riktning politiken bör ta och om det är ytterligare val till partiledningen som ska göras.
Jag är för en socialdemokratisk politik som sätter jämlikhet och hållbarhet främst. Vidare känner jag starkt för att vi återtar ett internationellt initiativ med humanism och utveckling som främsta ord.
En sak som jag kommer att kämpa för om jag blir ombud är att vi måste se över de maktstrukturer och den kultur som omöjliggör för personer att säga att de vill bli ledare för vårt parti och statsministerkandidater. Kulturen sitter på något sätt i organisationen, och märks på alla nivåer i partiet. Därför måste organisationen ses över för att öka kontakten mellan den enskilda medlemmen och de förtroendevalda i partiet. Det är ett absolut krav för att kunna sänka medelåldern och attrahera ny kraft i en stark men trött rörelse.

Mail från medlemmar har besvarats av:
Kristian Krassman, Alexandra Einerstam, Johan Westerholm.
Sandro Wennberg kandiderar också liksom Aurora Gullberg och 10-listan, jag hoppas att de får stöd.
I Göteborg finns det, många grymma personer som kandiderar, jag hoppas att många av dem vill göra som jag och bjuda in till dialog och jag ser gärna att de som vill gästbloggar här hos mig.

Många bloggar om Socialdemokraternas framtid och politik, inte minst på
 NetRoots
Öppna Kriskommissionen har öppet hus på blogg och Facebook. Välkomna in!
Intressant?
Fler bloggar om SocialdemokraternaPartiledarepolitik

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar