1 januari 2011

Staffan Lindström - i Allmänhetens tjänst

Den nya stadsdelsorganisationen med primärområden.
Idag är det den första dagen som Göteborg har gått från 20 till 10 stadsdelsnämnder. På tisdag är det första nämndsammanträdet i den nya superstadsdelen Askim - Frölunda - Högsbo. Att det var problem redan med att hitta ett lättare namn på stadsdelen säger väl en del om hur svårt det kommer att bli att integrera verksamheterna och medborgarna till en slags gemenskap och en gemensam kultur ( som dessutom ska vara en integrerad del av Göteborg).
I detta äventyr skall alltså jag spela en roll. I och för sig endast som ersättare i den nya nämnden men ändå. Min önskan är att jag ska kunna tjäna medborgarna i stadsdelen väl. Jag känner mycket för den. Uppväxt i Askim, boende i Frölunda och med det idrottsliga hjärtat i Högsbo Basket tror jag att jag har en bra känsla för vilken typ av utmaning uppdraget innebär.
Ett personligt mål som är svårt att uppnå är att jag vill öka egagemanget hos invånarna. Att det inte bara är de politiskt aktiva som är engagerade i frågorna. Att de boende i stadsdelen inte bara hojtar när något redan blivit fel utan kan delta i uppbyggnaden av nya lösningar. Vad de kan bidra med som inte står på skattesedeln.
Min prioritering kommer alltid att ligga i den uppväxande generationen. Jag är helt och fullt fast övertygad om att vi måste investera massor i vår ungdom. Både inom skolan och för en meningsfull fritid. Det är svårt för de positiva effekterna syns inte detta budgetår och kanske inte ens i denna stadsdel men jag kommer att fajtas för varje krona till barnen. Jag tror att vi i det också kan vinna vuxnas respekt och engagemang för vad den praktiska politiken kan göra.
I och med detta nya uppdrag hoppas jag att kunna återkomma till den politiska utvecklingen inom Göteborg och Askim - Frölunda - Högsbo mycket oftare än jag hittills har berört den lokala politiken.

Fler bloggar på NetRoots
Öppna Kriskommissionen har öppet hus på blogg och Facebook. Välkomna in!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar