15 januari 2011

Praktisk politik - lex BK Lobo - medborgarforum på nätet och irl.

Jag läste för några dagar sen en insändare i GP om hur en ungdomsförenings förutsättningar radikalt försämras då deras plan i stort sett försvinner i ett lägenhetsbygge.
Jag är säker på att de kloka människorna i föreningen har vidtagit andra åtgärder än bara skriva en insändare men som nybliven stadsdelsnämndspolitiker vill jag nu komma med en idé på hur vi kan förbättra medborgarinflytandet för att förhindra den här typen av situationer där ett löst problem (fler bostäder) skapar ett annat (sämre ungdomsverksamhet).
Med endast ytlig kunskap om hur den stadsdelsnämnd föreningen tillhörde fram till årskiftet har fungerat (nu tillhör den det SDN jag är ersättare i) så vågar jag mig på att gissa att det troliga scenariot i historien är att fotbollsföreningen har blivit ställd inför faktum och inte redan i ett initialt skede fått möjlighet att reagera på planerna.
Det ger mitt första förslaget. Hade fotbollsföreningen i god tid blivit meddelade vad som var på väg hade de haft god tid att i samarbete med Idrott och föreningsförvaltningen (IOFF) bestämma hur deras verksamhet skulle kunna utvecklas. IOFF i sin tur hade haft gott om tid att samarbeta med stadsdelsnämnden för att hitta en lösning.
En grusplan på 100 x 60 m är inte lätt att hitta plats för men det kanske hade fungerat med gemensamma ansträngningar. Att det är mycket värdefullt med fungerande ungdomsverksamhet i anslutning till boendet är ställt utom allt tvivel.
Förslaget är alltså att myndigheter i samband med stadsutveckling är noga med att diskutera med alla berörda för att i demokratisk anda skapa lösningar. Det kanske inte alltid är möjligt att lösa alla problem men det ska alltid vara möjligt att lyssna och försöka att lösa dem.
När nu den här situationen har uppstått är det olyckligt att det bara är stadsdelsnämnd och fritidsförvaltning som ska stå för en lösning. Här borde ett rådslag mellan aktuell klubb, övriga föreningar i området och berörda kommunala instanser vara en självklarhet. Jag tycker också att stadsdelsnämnden bör ta initiativ till en mer allmän debatt för att skapa utrymme för medborgarnas idéer att komma fram. I det aktuella fallet kanske vi är lite sent ute för den saken också men jag föreställer mig någon form av medborgarforum för att dels få upp ärenden på dagordningen dels hitta lösningar som vi inte annars kunde hitta. Ett sådant forum skulle kunna vara kommungemensamt på nätet och stadsdelsuppdelat på en fysisk mötesplats.
Invändningen är troligen att det lämnar ett öppet fält för ändlösa diskussioner om trängselskatter och skolnedläggningar. Troligen är det sant men man får nog ta det onda med det goda och förvaltningarna får väl använda sitt bästa omdöme för att sortera i vilka trådar som är värda att nysta i och vilka som man bör släppa.

Fler bloggar på NetRoots
Öppna Kriskommissionen har öppet hus på blogg och Facebook. Välkomna in!
Intressant?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar