13 januari 2011

Det är mycket viktigare än så...

De flesta har säkert hört citatet från  Liverpool FC:s legendariska tränare Bill Shankly:
 "Some people believe football is a matter of life and death, I am very disappointed with that attitude. I can assure you it is much, much more important than that."
Fritt översatt: " En del säger att fotboll är på liv och död. Jag är väldigt besviken på den attityden. Jag kan försäkra er om att det är mycket, mycket viktigare än så."
För tillfället går det för många utmärkt att byta ut fotbollen mot en röd ros.
Netroots och i dagspress pågår idag en debatt om socialdemokratin som ligger vid sidan av den debatt som i alla fall de flesta på Netroots säkert helst vill föra - den politiska. Jag är den förste att erkänna att jag har fallit i den här fällan och har svårt att kämpa mig ur den, även om jag kommer upp på kanten ibland.
Det pratas partiledarkandidater och det pratas bristande ledarskap i partiledningen och då menar man inte Mona Sahlin. Länkar kommer längst ner.
För mig är det slående hur enkelt det hade varit att ha en annorlunda diskussion om de som på allvar vill ha en chans på partiledarskapet skulle säga att de är intresserade och vad det skulle innebära om de blev partiledare.
På det sättet skulle vi dels visa att det finns ledarskap och mod i nuvarande partitopp och dels få mer fokus på politik eftersom kandidaternas programförklaringar skulle nagelfaras. De som är i ledningen vet väl vilka som vill och känner att de har en chans. Det är väl bara att komma överens om att det är ett bra sätt att göra. Här kan jag se att Mona Sahlin har en uppgift.
Att sen själva  valet av partiledare hör till en annan process tycker inte jag spelar någon roll. Att valberedningen ska presentera ett namn till kongressen som den förväntas anta, det är som det är den här gången också. Det hade varit befriande att känna att man vet vilken typ av resa partiet ger sig in på med en ny ledare som har visat vad och hur den vill göra med den socialdemokratiska politiken och partiorganisationen.
Det skulle också vara intressant att höra hur många i partistyrelse och VU som till valberedningen meddelat att deras plats står till förfogande. Valberedningen är tydlig med att det endast är fyllnadsval som valberedningen behandlar dvs att personer frivilligt avsäger sig sin plats, på det sätt Mona Sahlin föreslagit.
Jag har dålig insyn i hur partistyrelsens arbete fungerar men om det påminner om andra organisationer så är risken stor att en gemensam aktion från styrelsen inte kommer att hända. Det finns inte tid på den fastlagda agendan att diskutera sådant som är krångligt, som kräver eftertanke, att personer bortser från egen prestige och framförallt att man innan mötet har hunnit reflektera över den dagordning som ligger.
Av de 55 personer som sitter i partistyrelse och VU har mer eller mindre alla tunga politiska uppdrag. Det är oftast de mest upptagna personerna inom socialdemokratin som sitter på dessa poster.
Det innebär tyvärr att det som kanske inte behöver vara ett särskilt mentalt betungande uppdrag i normala fall inte hinns med när det blir turbulent. Kan det vara en förklaring till tystnaden från styrelse och riksdagsgrupp. Att för dem liksom för stora delar av den arbetande befolkningen har vardagen blivit så tuff att man inte riktigt kan ladda om för att orka sina ideella uppdrag. Min erfarenhet från idrottsrörelsen har visat att på plats, när mötet pågår kan stora saker initieras och goda tankar dryftas men när man lämnar rummet lämnar man engagemanget kvar tills nästa möte då man blir förvånad att ingenting har hänt. Det känns som det är vad som händer inom socialdemokraterna just nu. Engagemanget är stort men det finns lite kraft.
Så jag är kluven. Jag vill ha en stor skara företrädare som som både driver en stark oppositionspolitik samt driver en initierad idédebatt inom socialdemokratin och sina egna valkampanjer till en ny partistyrelse. Att det inte kommer att bli så är uppenbart. Frågan är om det hade varit omöjligt, att mina krav är för höga.
Vad tycker du?


Fler som funderat: Johanna GrafMartin Moberg, Peter Johansson, Peter Andersson, Johan Westerholm, Peter Högberg, Alexandra Einerstam m.fl på NetRoots


Öppna Kriskommissionen har öppet hus på blogg och Facebook. Välkomna in!
Intressant?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar