20 december 2010

Nu går vi ner en division och bygger laget från grunden

Ni har hört liknelsen laget före jaget några gånger nu.
I min mening är det en ganska dålig bild av vad ett lagspel är.
Ett lag fungerar som bäst när olika individer har och tar olika ansvar inom laget. När individerna känner stöd och frihet att agera, att ett misslyckande följs av en lyckad insats. När man vågar.
Socialdemokraterna beskrivs idag närmast som ett sjunkande skepp. På ett sätt stämmer det, på ett annat så tror jag snarare att det är en mental kollaps i laget som har inträffat. Efter en lång rad förluster är det svårt att vända trenden.
Ett sätt (som väldigt sällan fungerar) är att byta tränare. Det ska Socialdemokraterna göra. Ett annat är att byta taktik. Det ska Socialdemokraterna göra. Ett tredje är att byta spelare. Socialdemokraterna? Det får vi väl se... men det skulle väl inte skada med några nya spelare.
När man gör alla dessa tre på en gång så finns det bara en väg att gå, ner i divisionerna.
Det behöver inte vara dåligt på lång sikt. Det kan ge ny energi, en mer koncentrerad organisation och t.om. vara ett framgångsrecept. Man måste omfatta det enkla, den raka vägen, att använda spelarna optimalt.
Min erfarenhet (som är ganska omfattande i en roll som föreningsledare) av idrott är att det är några få saker som långsiktigt ger framgång.
1. En engagerad och väl fungerande organisation där många är med på många sätt.
2. Kontinuitet och långsiktiga målsättningar med tydliga delmål (som inte bygger enbart på resultat).
3. Egen ungdomsverksamhet med hög prioritet i organisationen.
4. Pengar (tyvärr är det det allra viktigaste men utan punkt 1 och 2 gör pengar i sig ingen nytta).
5. Allmänhetens intresse
Som jag ser det så är det framförallt punkt 1, 2 och 3 som fallerar för Socialdemokraterna idag.
- 1. Man har fastnat med en överdimensionerad organisation där många är med inte för att de vill förändra världen utanför att det är deras jobb och därför låser hela organisationens förändringspotential.
- 2. Man ser inte målet med de politiska förslagen, en skattesats kan aldrig vara ett mål. Tillväxt kan inte vara ett mål. Jag vet inte riktigt idag vad som är den stora strävan för de politiska partierna? Socialdemokraterna måste börja beskriva det goda samhället, det goda arbetet och varför Socialdemokraterna har en borgarna överlägsen bild av vad detta är och väg för att nå dit!
- 3. Hänger ihop med -1. Rekryteringen av nya medlemmar har i princip avstannat i mellanvalsperioden. Medelåldern är hög, föreningarnas verksamhet ofta slentrian. Partiet måste vara mer aktivt i att hitta unga som inte kommer från SSU. Mer aktivt i att hitta företrädare i världen utanför partiet.
Om den nu fullständigt lamslagna ledningen av detta parti kunde börja agera på något sätt, vilket som helst i stort sett, så kommer även att den intresserade allmänheten att reagera.
Min tanke är att vi ska ta ett skitår i lägre division nu för att organisera om och koncentrera alla ansträngningar mot att vara starka, välriktade och samspelta om två år, för att vara som allra bäst om knappt fyra. Det är ganska ont om tid men med entusiasm, vilja och laganda når man väldigt långt.
Kom igen nu röda laget, nu kör vi!

Fler bloggar på NetRoots
Öppna Kriskommissionen har öppet hus på blogg och Facebook. Välkomna in!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar