30 november 2010

Vi behöver ledare - inte strutsar

Skrev ett inlägg tidigare idag om det egna ansvaret för allas liv. Nu är det ansvarskänsla och ledarskapsförmåga som krävs av den sittande partiledningen.
Får nämligen ikväll i RSS:en upprörda och luttrade röster angående processen inför den extra partikongressen i mars. Tonläget i partiets ledning har sänkts och känslan är att det är ordförande som ska väljas, inte en ny styrelse vilket är det naturliga steget efter två tunga valförluster i rad. Till helgen utses en valberedning. Det vore ytterst klädsamt om samtliga styrelseledamöter till denna tydligt ställer sina platser till förfogande även om man självfallet kan vara tydlig med att man vill vara kvar.
Varje person som känner sig manad att vara med i styrelsen av vårt parti bör i det här läget själv eller kanske ännu hellre tillsammans med andra ta en rejäl funderare på vad man själv kan tillföra för att förstärka partiet.
Om det är privilegiet och äran man vill ha kvar hoppas jag att representanterna på Förtroenderådet är starka nog att ta äran av de som inte ställer sin plats till förfogande.
Låt valberedningen få en rejäl uppgift att lösa. Just nu verkar valberedningen få ett ganska enkelt jobb. Idag känner jag bara till två personer som öppet redovisat sin kandidatur. Peter Högberg som idag skriver brev till Berit Andnor som är det troliga ledaren av valberedningen - konstigt att sånt är klart och känt innan mötet - och Sandro Wennberg som sedan tidigare lanserat sin kandidatur.
Jag är säker på att alla som sitter i partistyrelsen har hamnat där av goda skäl men det är dags att de påminner sig själva om dessa och att de får visa det i en öppen process där deras politiska kraft utmanas och framförallt att den kanaliseras till att stärka den politik vi ska gå till val med supervalåret 2014.
Dags att visa ledarskap istället för strutsmentalitet. Gör mig stolt över att vara medlem i ett parti som tar sina problem på allvar och som på allvar vill starta en process för att skapa en politik för detta sekel och nästa.

Läs mer och delta i en levande idédebattÖppna Kriskommissionen. Läs andra progressiva bloggar på Netroots och för all del gå ut i världen och se dig om också :-).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar