28 november 2010

Är du också NIH:are?

Under ett för själ och hjärta värmande efter tränings-bad så formulerade jag min livshållning.
Jag är NIH:are. Naiv, Idealistisk Humanist.
Det kanske inte är den mest fruktbara filosofiska hållningen om man ska föra en konstruktiv praktisk diskussion om politik men den öppnar för mig fält som breddar mitt sinne för tankar och tänkare som inte godtar den rådande ordningen. T.ex. Noam Chomsky som i en (gammal) intervju kommenterar att människor har väldigt utvecklade åsikter om t.ex. sport.
"Jag är säker på att de använder sitt sunda förnuft och sin intellektuella förmåga, men inom ett område som inte har någon betydelse - en ersättning för de allvarliga problem som man inte kan påverka och göra något åt eftersom makten ligger någon annanstans.
Nu tror jag att samma intellektuella förmåga och kapacitet till insikt, till att öka sina kunskaper och skaffa sig upplysningar skulle kunna användas - och också skulle komma att användas - under ett annorlunda styrelsesystem där det fanns ett folkligt deltagande i viktiga beslut på de områden som verkligen har någon betydelse för människors liv."
Det här är i princip den linje som många inom socialdemokratin driver just nu. Att använda fler röster till mer, t.ex att välja partiledning.
Jag är helt övertygad om att vi har ett "mindset" som är på tok i vårt land just nu. Vi hyllar produktivitet och avkastning och ser inte vad vi kastar av; hälsa, lust, kreativitet, framtidstro, människor.
Jag hoppas att jag genom opinionsbildning och eget exempel kan gå före och visa att vi presterar bättre som nation i mikro och makroperspektiv om vi skulle utnyttja människors styrkor mer och handböcker i ledarskap mindre. Jag är ingen relationskramare men jag inser att det är i dynamik mellan människor som stora ting sker, inte i maskinellt jasägande och en benägenhet att inte ifrågasätta auktoriteter.
Jag har också insett att jag har fallit i en fälla. All min energi har riktats inåt mot det politiska livet, journalistiken och den fantastiska bloggosfären med alla Netroots som sprider klokskaper och lite annat. Det är underbart kul men jag måste söka mig utåt, söka intryck i kultur, forskning och inte minst vardag för att ytterligare försöka förstå exakt hur NIH ska kunna frodas och spridas.
Jag vill göra detta med humor och glädje som bottnar i djupt allvarliga ting. Jag kommer att fortsätta försvara människovärdet och jag kommer att kämpa för jämlikhet.
Så min fråga till dig är - Är du också NIH:are?
En annan som funderat idag är Peter Högberg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar