31 maj 2010

Börjar tappa hoppet

Tänkte idag försöka sammanfatta mina funderingar över opinionsläget - men det känns förhållandevis meningslöst just nu.
Israels militära angrepp mot Ship to Gaza, BP:s misslyckade försök att hindra fortsatt oljeläckage utanför Louisianas kust, det är nog tydliga signaler på hur j-a illa det är ställt i världen.
Om vi dessutom tänker på alla de barn som dör under tiden ni läser detta, pga svält, sjukdomar och vattenbrist, ofta möjliga att förhindra men av politiker, storföretag och internationell opinion lämnas de åt sitt öde.
Tänk på det och tänk på att vi håller på att bråka om hur liten procent av våra skattepengar som ska gå till bistånd.
Tänk på det och tänk på att vi diskuterar huruvida vi ska stötta och delta i militära operationer med svensk trupp.
Vi är inne i en djup kris i den västliga världen och det som är förvånande är att fler inte skriker!
Det är ju helt galet vad vi gör med vår frihet. Vi använder likhetstecken mellan företagens vinster och frihetens framgång.
Vi använder demokratins försvarande som orsak när vi gör militära operationer i främmande stater.
Vi tillåter att människor dödas för att de bor på fel plats och vi blir inte förbannade förrän våldet drabbar ledande intellektuella från Västeuropa.
Det som är konstigt är att det inte är något nytt. Kolonialismen, imperialismen och kapitalismen har under mer än 400 år sakta och säkert förstört den enskilda människans värde. Det är utanför vår kontroll nu. Det finns inget nyhetsvärde i att människor svälter och att regimer är grymma/ korrupta /odemokratiska/ människofientliga.
Jag hoppas att vi i allt detta elände kan finna en fågel Fenix som kan resa sig ur askan och lägga fram ett förslag för en ny världsordning, för den vi har kommer att ta kål på oss, om inte under min livstid så snart, mycket snart.
Hur ska vi kunna bygga tillit till varandra när det inte går att lita på att grundläggande mänskliga värden är de viktigaste, att staters ekonomi och territorium är viktigare än invånarnas hälsa, när människoliv går att spilla för den goda sakens skull.
Det här var en usel måndag, en svart dag för mitt hopp om vår värld.

Läs också Högberg
fler inlägg på Netroots
Har ni inte Twitter, kan det vara en bra dag att skaffa det för att följa händelserna på #shiptogaza http://twitter.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar