4 maj 2010

Berättelser om vad som verkligen är viktigt i verkligheten

Jag är fascinerad av "storytelling". Eftersom det här är en blogg i det progressiva bloggnätverket Netroots så handlar vår berättelse här om hur vi vill förändra Sverige till ett mer rättvist och mer jämlikt land med hjälp av vänsterpolitik (en berättelse i sig).
Vi har i dagarna sett hur olika man kan berätta en historia om den rödgröna budgetmotionen, dels från borgarnas sida, dels från vår egen. Det är ju ingen som direkt ljuger men man tolkar så olika, för att man vill olika.
Den helt fiktiva berättelsen (sagan) är därmed inte väsensskilt annorlunda än de berättelser om verkligheten vi ser omkring oss och tolkar utifrån erfarenhet och värderingar.
Det medel politiker och media ofta använder för att öka trovärdigheten är siffror på längden och tvären och termer som vinnare och förlorare, när man i verkligheten verkligen kan känna sig som en vinnare även om den egna plånboken blir lite tunnare.
Diskussionen påminner om den som finns inom företagsvärlden, vad är det som motiverar människor?
Svaret är långt ifrån alltid pengar, istället är det ofta delaktighet och inflytande, förtroende, utmaningar och trygghet som skapar motivation. (Lex Malmö IF 2009, med konkursen bakom öronen och de bäst betalda spelarna borta presterade laget som bäst.)
Jag tycker att vi rödgröna skall sluta att sätta likhetstecken mellan livskvalitetet och inkomstnivåer. Det som verkligen är viktigt är att vi kan minska klyftorna, det är, som forskningen visat, bättre för alla och kommer att ge mindre konfliktfyllda berättelser om verkligheten.

Fler goda berättelser på Netroots!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar