9 april 2010

Frihet, jämlikhet, broderskap, hållbarhet © Staffan Lindström 2010

Parollen frihet, jämlikhet, broderskap är lika aktuell idag som för 211 år sen, jag lägger till hållbarhet som ett nytt led då det är den utmaning vi måste möta idag och det ena kräver det andra.

Forskning visar att ett samhälle med små klyftor, både ekonomiskt och socialt är mer villigt att arbeta långsiktigt. Det gäller såväl makronivå (internationella relationer) som mikro (psykisk hälsa, lokalt engagemang). Sverige är ännu i toppen när det gäller ekonomisk jämlikhet men skillnaden mellan de 10 % som har mest och de 10% som har minst ökar snabbt och det finns tydliga tecken på att det leder till ett sämre samhälle och sämre hälsa för alla, både rika och fattiga.

Spår 1 är att bli överens om att detta är sant, ibland tror man hellre på sina fördomar än på fakta.

Spår 2 är att jobba för ett samhällsklimat med jämna inkomstnivåer, maximal jämställdhet, minimal segregation och maximal tolerans. Det gäller både inom riket och riket i förhållande till andra nationer.

Spår 3 är en kraftfull strategi för maximal hållbarhet, lokalt, regionalt och internationellt. Utan ekonomisk jämlikhet kommer en sådan strategi att vara svår att genomföra eftersom minskad jämlikhet innebär minskat förtroende (på alla nivåer).

Spår 4 är att skapa en arbetsmarknad som präglas av delaktighet och låga statusskillnader mellan hierarkiska nivåer.
Här spelar fackföreningarnas förmåga att anpassa sig och vara livskraftiga en mycket stor roll, starka kollektivavtal är det enskilt viktigaste instrumentet för att minska ekonomisk ojämlikhet.

Märk väl att inget steg är möjligt utan det andra och självklart måste vi jobba med alla åtgärder med en gång, det är ingen trappa jag skissar utan fyra parallella spår.

Jag är säker på att om vi ska vinna valet så måste vi ha en egen politik, jag menar att det är de enkla spår jag skissar upp ovan som ger den politiken. Jag hoppas att våra företrädare i media kan plocka upp de här spåren för jag ser här den utmaning där vi ideologiskt kan möta borgarna och som människor intuitivt kommer att känna att det är sant.
Håller du med?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar